2005

 
WINTER

Vroeger dacht ik dat het rond kerst hartje winter was. Maar toen bleek dat de sneeuw meestal uitbleef en pas na ontzettend veel geduld de lente begon, drong het geleidelijk tot me door dat de winter eigenlijk veel later viel. Dat de koudste periode eigenlijk bij Waterman hoorde en dat we ook onder de Vissen de kachel nog graag een graadje hoger zetten. Opeens was mijn enthousiasme voor ‘the age of Aquarius’ bekoeld en snapte ik niet meer waar die hippies in Central Park over zongen...

De winter heeft wel één voordeel. Lekker thuis bezig zijn. Geen gelonk van wandelingen, pannenkoeken, poffertjeskramen, ijsjes, fietstochten of vakanties. Rustig de tijd om een Winterbrief te maken. Vandaar dat deze nieuwsbrief wat langer is dan gebruikelijk. U ontvangt hem omdat u ooit iets bij ons heeft besteld, dan wel ons uw e-mailadres hebt gegeven.

Wilt u onze Nieuwsbrieven niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje aan post@ariesastro.nl met als onderwerp: 'Geen Nieuwsbrief'.

Satyamo Uyldert

 
ASTROLOGY WEEKLY

Onlangs werden we benaderd door de Roemeense beheerder van de Engelstalige website www.astrologyweekly.com. Of we zijn website wilden bezoeken en eventueel een link daar naartoe in onze eigen site wilden opnemen. Na een uur surfen op deze site doen we dat graag!

Als je de site binnenkomt, zie je meteen in welke graden de Zon en de Maan staan, terwijl ook meteen zichtbaar is in welke tekens de planeten staan. Als je daarop klikt, volgen er meteen beschrijvingen van die standen en kun je verder kiezen voor dezelfde planeet in een ander teken of een andere planeet in datzelfde teken.
Het hoofdstuk ‘Weekly articles’ geeft aan waar de site haar naam aan te danken heeft: hier worden wekelijks artikels gepubliceerd over van alles dat met astrologie te maken heeft, van Jung tot ‘Sabian symbols’, van Koran tot maansknopen. Ook wordt er elke week een uurhoek besproken en zijn er actuele nieuws- en persberichten.
Onder ‘Astrology data’ bevindt zich een databank met gegevens van beroemde personen en gebeurtenissen zoals vliegrampen, branden en inauguraties van Amerikaanse presidenten. Maar ook de efemeriden van Sedna, Quaoar, Varuna, Ixion en Hermes ontbreken niet, evenmin als een overzicht van planeet-ingressen en eclipsen in het lopende jaar.

Bij ‘Free reports’ kun je de transits over je geboortehoroscoop gedurende een maand bekijken, wat helaas een minder overzichtelijk schema oplevert waarin stilzwijgend ook de halfsextielen en inconjuncten naar de radix worden meegenomen. Maar je kunt ook bekijken welke planeten in jouw geval aan de yang- en yinzijde van de chakra’s muladhara tot en met ajna staan. Of een Sabiaans orakel raadplegen. Of de maanfasen bekijken, met een overzicht van de periodes waarin de Maan void of course staat. Voor het maken van een complete horoscooptekening wordt vaak verwezen naar websites van derden, die soms je e-mailadres willen lospeuteren.
Bijzonder zijn de onder ‘Zodiac signs’ te vinden uitgebreide beschrijvingen van de zonnetekens en van de combinatie van twee zonnetekens, terwijl er ook plaatjes te vinden zijn.
Tenslotte staan onder het hoofdje ‘Learn astrology’ alle interpretaties van planeten in teken en huis, en van de aspecten. Heel bijzonder is de zeer uitgebreide en degelijke verklarende woordenlijst van astrologische begrippen. Tenslotte zijn er ook boeken online te lezen, zoals Michael Meyers Handbook for the humanistic astrologer, en zijn andere boeken te downloaden, waaronder die van William Lilly, John Dee en Bonatis.

Al met al een website met zo’n hoeveelheid informatie, dat een plekje onder de favorieten ruimschoots verdiend is door de Roemeense samensteller ervan.

 
ONZE WEBSITE

Op onze website www.ariesastro.nl zijn diverse voor astrologen handige gegevens en tabellen te vinden. Zo kunt u er een bestand raadplegen met de coördinaten van 7162 plaatsen in Nederland. Een groter bestand met deze plaatsgegevens zijn we nog nergens tegengekomen, dus waarom zet u het niet onder de favorieten in uw computer?

Ook houden we sinds 11 augustus 1999 de loop van de Maan nog regelmatig bij! Wilt u een overzicht van de transsaturnalen in de 20e en begin 21 eeuw? Of een overzicht van de Zomertijden? Dit kunt u allemaal vinden onder de tab Varia van onze website! Daar kunt u zelfs onze ascendantzoeker downloaden!

 
BOEKBESPREKING

Joyce Hoen: Transits als spiritueel groeiproces
CHTA, 2004, ISBN 90-805916-3-7

Joyce Hoen onderscheidt de persoonlijke en de transpersoonlijke wereld en het is Saturnus die op de grens tussen deze twee werelden staat. Enerzijds is er de wereld van de persoonlijkheid en het ego, het ‘lagere zelf’, de identiteit die je aanneemt ter overleving en waardoor je gericht bent op de buitenwereld, onder leiding van de Maan. Anderzijds is er het ‘hogere Zelf’, de wereld van wat de auteur de ziel noemt, waarin je gericht bent op de binnenwereld en je ware spirituele essentie, de Zon. Dat is het domein van de ‘transpersoonlijke’ planeten Uranus, Neptunus en Pluto, als hogere Mercurius-, Venus en Marsfuncties van de ziel. Omdat Saturnus over de grens tussen het persoonlijke en het transpersoonlijke waakt, is het geen wonder dat de helft van dit boek over deze planeet gaat. Door erkenning in de buitenwereld te weigeren jaagt Saturnus ons als het ware het spirituele pad op. Maar voor de persoonlijkheid, die met zijn ego in een afgescheiden ‘ik’ gelooft, is dat altijd pijnlijk.

Een Saturnus-cyclus duurt een kleine 30 jaar en het is normaal dat de eerste cyclus het ‘Pad weg van God’ vertegenwoordigt. Maar daarna is het tijd gekomen om meer innerlijk gericht te worden, om ons op het ‘Pad naar God’ te begeven. Opdat we, weer een kleine 30 jaar later, onze gehechtheid aan de buitenwereld loslaten om uiteindelijk het ‘Pad in God’ te gaan. Deze drie fasen – probleemfase, bewustwordingsfase en synthese – worden uitgebreid beschreven voor de huizen waarover Saturnus heerst of waarin hij staat in de geboortehoroscoop. Maar ook wordt de loop van Saturnus door de afzonderlijke huizen, wat gemiddeld zo’n 2,5 jaar per huis duurt, besproken. Hierin correspondeert het IC en het vierde huis met het meest innerlijke en spirituele, en het MC en het tiende huis met het meest veruiterlijkte en wereldse leven.

Uiteraard komen ook de transits van de buitenplaneten zelf aan het woord. De huizen die Uranus doorloopt geven aan welk gebied van ons gedurende zo’n zeven jaar bevrijd wordt van oude patronen. De huizen waardoor Neptunus gemiddeld zo’n 13,5 jaar loopt geven de gebieden aan waar we de verbondenheid terug kunnen vinden die we kwijtraakten met onze geboorte, hoewel we ons er toen nog niet bewust van waren. De huizen waardoor Pluto loopt, zo’n 20 jaar per huis, geven de gebieden aan waar we doodsangsten kunnen doorstaan, angsten waarover we geen controle hebben en waarbij we alleen maar kunnen kijken naar hoe we onderworpen zijn aan een zuiveringsproces. Gelukkig hebben we aan één zo’n ervaring meestal wel genoeg voer voor een heel leven, zodat ons ego niet bij elke transit door een nieuw huis last heeft van deze purificatie.

Het boeiende van dit boek vind ik dat veel beschrijvingen van transits herkenbaar zijn. En dat het daardoor een stimulans is om mijn grote levenslijnen weer eens opnieuw te beschouwen. Om tot het inzicht te komen dat er maar één vrijheid is: om me over te geven aan iets dat groter is dan ik zelf en dat – achteraf bekeken – mijn hele leven bestuurd blijkt te hebben. En dat is maar goed ook.

 
WORDT VERWACHT

Het lezen van bovenstaand boek heeft me aan het programmeren gezet. Want zou het voor astrologen niet handig zijn als je in één diagram de gang van de planeten vanaf Jupiter gedurende een heel leven kon overzien? In welk jaar Saturnus-returns zijn en in welke periodes deze planeten door de huizen van je horoscoop lopen? Neem een voorproefje door te kijken naar de Levenscycli van Mick Jagger. Zodra de Levenscycli leverbaar zijn, laten we het weten.

 
ONZE CATALOGUS

De meeste van onze artikelen staan op onze website www.ariesastro.nl, maar velen vinden het toch makkelijker om een gedrukte catalogus door te bladeren. En vaak is dat ook zo. Vraag dus rustig onze Catalogus aan. Dat kunt u via de website doen, onder het tabblad ‘Bestellen’, maar ook bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar post@ariesastro.nl, of een briefje naar bovenstaand adres, of een telefoontje of fax naar 035-6424554.

Een nieuwe catalogus is in de maak, met daarin de onlangs verschenen Nederlandse versie van Career and Vocation: Beroep en Bestemming, en de eerder in deze nieuwbrief genoemde Levenscycli. Maar zolang de nieuwe catalogus er nog niet is, blijft die van 2002/2003 – met daarin enkele aanvullingen – gewoon geldig.
 
GEEN SJOEGE

Aangetroffen op de website van de Vereniging van Effectenbezitters www.veb.net:

Ik geloof niet in astrologie, maar ik ben een waterman, en watermannen geloven niet in astrologie..
James R. F. Quirk

Niet alleen dat James Quirk er niet in gelooft, hij heeft er kennelijk ook geen verstand van...

 
ASTROLOGISCH ORAKEL

Onlangs verscheen bij uitgeverij Astrodrama het astrologisch orakel Delphi. Het is ‘een inspirerende manier om persoonlijke thema’s te onderzoeken en jezelf en anderen beter te leren kennen.’ Delphi, gemaakt door Hans Planje, is vergelijkbaar met tarot en bestaat uit een speelbord, een hulpblad, 120 kaartjes en een handleiding.

Na het stellen van een vraag leg je op elk van de tien vakjes op het speelbord een kaartje. Elk vakje zegt iets over een facet van het thema, en is gekenmerkt door een planeet. Het vakje van de Maan zegt bijvoorbeeld iets over de achtergrond van het thema, en Venus iets over contact en samenwerking. De kaartjes zijn gekenmerkt door één van de tien planeten en bovendien door één van de twaalf huizen, vandaar hun aantal. Ze hebben een lichte en een donkere zijde, met een bijpassend trefwoord over de planeet in het betreffende huis. Aan de lichte kant staat wat je moet doen, en aan de donkere kant de schaduw: wat je wellicht al doet, maar op een onbewuste of geforceerde manier, al dan niet geprojecteerd op anderen.

Zo kwam bij mij op het vakje van de Zon (‘de kern van de vraag’) Mars in 1 te liggen. Mijn ervaring met dit soort orakels is dat ze ook als je géén vraag stelt een beeld geven over je huidige gesteldheid: fysiek ben ik al een maand aan het kwakkelen en Mars in 1 duidt voor mij op een behoefte aan energie, hoewel er op het kaartje ‘moed’ en ‘lef’ staat. Het vinden van de passende – en toch juiste – woorden blijft iets dat je pas door begrip kunt leren, net zoals dat in de astrologie het geval is. Een orakel raadplegen is dan ook iets waar je rustig de tijd voor moet nemen. Het is soms treffend om overeenkomsten met je geboortehoroscoop te zien: in mijn geval lieten de kaartjes net als in mijn radix een wederkerige receptie tussen Mercurius en Uranus zien.

De handleiding geeft diverse voorbeelden en laat ook zien hoe je groepen kaartjes kan interpreteren als verleden, heden en toekomst, als passief en actief, als het innerlijk proces of als de (ik kan het woord nauwelijks uit mijn toetsenbord krijgen) randvoorwaarden.

Delphi wordt geleverd in een platte doos op A4-formaat en kan besteld worden door overmaking van € 32,50 (incl. verzendkosten) op giro 2484611 van uitgeverij Astrodrama te Enschede. Voor informatie: 053-4350084 of planje@freeler.nl.
 
DRIE-EENHEID

Psychologische gezondheid is de integratie van denken, voelen en handelen. Zo leerde ik het op de universiteit. Echt nieuw was het toen niet voor me want Osho, toen nog Bhagwan geheten, vertelde al: “Remember always to have all the three H’s together: the hand, the heart and the head.” Hoewel net als in de volgende voorbeelden de volgorde wat anders is, herkennen we hier wat ik als student leerde. We komen deze driedeling ook tegen in het oude India als satyam, shivam en sundram: waarheid, goedheid en schoonheid als manifestaties van denken, handelen en voelen. Hiermee parallel ziet in het oude Europa Plato verstand (logistikon), doorzettingsvermogen (thumos) en driftleven (epithumema) als grondkrachten van de ziel. In de theosofie manifesteren denken, voelen en handelen zich als het mentale, astrale en fysieke lichaam of voertuig van de mens. En in de astrologie als Mercurius, Venus en Mars.

Dat dit kennelijk een universele driedeling is, blijkt uit het feit dat ook mensen die noch van astrologie, noch van esoterie enige kaas hebben gegeten bijna vanzelf bij deze driedeling terechtkomen. Zo ook de Amerikaanse psycholoog William Sheldon, die ervan uitgaat dat “drie componenten de persoonlijkheid van de mens bepalen: de drang naar genegenheid en de intellectuele en energetische krachten”, zoals in Onkruid 164 te lezen is. Ook hier hebben we weinig moeite om Mercurius, Venus en Mars te herkennen. Of Sheldon dat graag wil horen blijft echter de vraag, want omdat al deze drie kwaliteiten bij alle dierenriemtekens even vaak voor blijken te komen bewijst volgens hem dat astrologie onzin is. Een toch iets te simpele conclusie voor een wetenschapper...

 
BETALEN PER INCASSO

Steeds meer mensen maken gebruik van het gemak van een eenmalige incasso. Voor de betaling hoeven ze dan niets anders te doen dan hun rekeningnummer op te geven en een handtekening te zetten. Klanten vroegen het wel eens: 'Schrijf het maar van mijn rekening af.' Sinds enige tijd is dat mogelijk, zodat u op onze bestelbonnen extra ruimte aantreft voor het vermelden van uw rekeningnummer. Het bedrag wordt dan binnen uiterlijk twee weken van uw rekening afgeschreven. Dit geldt alleen voor houders van Nederlandse rekeningen bij een bank of de Postbank!

Helaas heeft u hier niet veel aan als u gewend was uw bestellingen via onze website te plaatsen, want hier is het geven van zo’n machtiging nog niet mogelijk. In die gevallen blijven wij u voorlopig vragen om zelf het bedrag van uw bestelling over te maken op onze rekening bij de Postbank. Totdat ook internetbetalingen wat makkelijker gaan verlopen.
 
EERDERE NIEUWSBRIEVEN Heeft u belangstelling voor onze vorige nieuwsbrieven? U kunt deze vinden op onze website www.ariesastro.nl onder de tab 'Varia'.
 
Onze volgende nieuwsbrief zal in de loop van de lente verschijnen.